Bảng Xếp Hạng Nạp Tiền

Xếp Hạng Thành Viên Tổng Nạp Vị Trí
1 ...123 141.337.000đ
2 ...cho 52.041.000đ
3 ...112 47.415.000đ
4 ...n09 43.300.000đ
5 ...ino 40.680.000đ
6 ...588 29.690.000đ
7 ...i20 27.638.000đ
8 ...123 19.256.000đ
9 ...195 18.890.000đ
10 ...iet 18.195.000đ